> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Juhaňák Stanislav - Triton
Kuděj, Michal
Možnosti českých podniků při řešení koronavirové krize / Michal Kuděj a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. -- 19 stran
Nad názvem: Fakulta podnikohospodářská VŠE, Centrum restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka. -- Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
České a anglické resumé
ISBN 978-80-7553-829-1 (brožováno)
* 334.72 * 658.114 * 616.921.5 * 616-036.21 * 33 * 347.736 * 35.078.5 * 342.537.3/.5 * 005.591.4 * 658.14/.17 * (437.3) * (048.8)
- podniky -- Česko
- podnikání -- Česko
- Covid-19 -- ekonomické aspekty
- pandemie -- ekonomické aspekty -- 2020
- platební neschopnost -- Česko
- insolvenční řízení -- Česko
- státní podpora -- Česko
- zákonodárství -- Česko
- restrukturalizace podniků -- Česko
- finance podniku -- Česko
- studie
658 - Řízení a správa podniku
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz