> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Portál
Svobodová, Eva
Osobnost předškolního pedagoga : sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení / Eva Svobodová, Miluše Vítečková a kol. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2017. -- 200 stran
ISBN 978-80-262-1243-0 (brožováno)
* 373.2.011.3-051 * 331.546 * 159.923.2 * 37.012 * (437.3) * (048.8:082)
- učitelé mateřských škol
- profesní kompetence
- sebehodnocení
- pedagogický výzkum -- Česko -- 2011-2020
- kolektivní monografie
373.2/.3 - Předškolní a primární výchova a vzdělávání
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz