> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Univerzita Karlova. Filozofická fakulta
Bedřichová, Zuzana
Jazyk jako stigma? : analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníku základních škol praktických / Zuzanna Bedřichová. -- Vyd. 1. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013. -- 146 s. -- (Varia ; sv. 18)
ISBN 978-80-7308-486-8
* (=214.58) * 811.162.3 * 81'42 * 81'271.14 * 373.3-056.36
- Romové
- čeština
- psaný projev
- jazykové chyby
- základní školy praktické
- studie
811.162.3 - Čeština
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz