> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Rozkotová Eva. Beroun
Damohorský, Milan, 1963-
Ochrana světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v středoevropském právním kontextu : kolektivní monografie / Milan Damohorský, Vojtěch Stejskal et al. -- Praha : Česká společnost pro právo životního prostředí ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, a Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, 2012. -- 210 s.
Vydáno v nakl. Eva Rozkotová, Beroun
ISBN 978-80-87488-10-2 (E. Rozkotová : brož.)
* 304.2/.4 * 341.24 * 341.232.7 * 341.232.7:502.17 * (4-191.2)
- UNESCO
- kulturní politika -- mezinárodní kontext
- mezinárodní smlouvy
- ochrana kulturního dědictví -- Evropa střední
- ochrana přírodních památek -- Evropa střední
- kolektivní monografie
341 - Mezinárodní právo
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz