> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Univerzita Palackého v Olomouci
Hanáková, Adéla
Deskripce vybraných faktorů výchovy a vzdělávání u osob se zdravotním postižením / Adéla Hanáková a kol. -- 1. vydání. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. -- 93 stran. -- (Monografie)
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-244-5294-4 (brožováno)
* 316.362.71:316.344.6-056.26/.3-053.2 * 316.344.6-056.26/.3-053.2 * 373.3 * 373.5+377 * 37.043.2 * 37.064 * 37.091.212.7-026.18 * (048.8:082)
- rodiny s dětmi s postižením
- děti se zdravotním postižením
- základní školy
- střední školy
- integrovaná výchova a vzdělávání
- klima školy
- školní úspěšnost
- kolektivní monografie
376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz