> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Bačuvčík Radim - VeRBuM
Hofreiter, Ladislav
Indikátory bezpečnosti / Ladislav Hofreiter, Andrea Byrtusová. -- 1. vydání. -- Zlín : Radim Bačuvčík- VeRBuM, 2016. -- 132 stran
ISBN 978-80-87500-82-8
* 355.02 * 351.74/.75 * 351.78:001.891 * 304 * (437.6)
- národní bezpečnost
- vnitřní bezpečnost
- bezpečnostní výzkum
- národní bezpečnost -- sociální aspekty
- národní bezpečnost -- Slovensko
- indikátory bezpečnosti
- monografie
351 - Úkoly veřejné správy, správní opatření, legislativa
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz