> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Nakladatelství C.H. Beck
Dörfl, Luboš, 1969-
Znalec a znalecký posudek v civilním procesu / Luboš Dörfl. -- Vydání první. -- V Praze : C.H. Beck, 2020. -- 213 stran. -- (Právní instituty)
Obsahuje bibliografii
České a anglické resumé
ISBN 978-80-7400-790-3 (brožováno)
* 347.948 * 347.948:35.073.534 * 347.9 * (437.3) * (048.8)
- znalci -- Česko
- znalecká činnost -- Česko
- znalecké posudky -- Česko
- občanské soudní řízení -- Česko
- monografie
347.9 - Občanské soudní řízení. Soudnictví
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz