> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Nakladatelství C.H. Beck
Hulmák, Milan, 1975-
Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách / Milan Hulmák. -- Vydání první. -- V Praze : C.H. Beck, 2020. -- xx, 298 stran. -- (Právní instituty)
Obsahuje bibliografii
ISBN 978-80-7400-779-8 (brožováno)
* 347.440:366.5 * 338.5 * 346.548 * (437.3) * (4) * (048.8)
- spotřebitelské smlouvy -- Česko
- spotřebitelské smlouvy -- země Evropské unie
- ceny -- Česko
- ceny -- země Evropské unie
- ochrana spotřebitele -- Česko
- ochrana spotřebitele -- země Evropské unie
- cenová ujednání
- kontrola cenových ujednání
- monografie
347 - Soukromé právo
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz