> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Portál
Ottomanská, Vladimíra
Rok stromů : celoroční program pro MŠ / Vladimíra Ottomanská ; ilustrace Patricie Koubská. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2020. -- 109 stran
ISBN 978-80-262-1658-2 (brožováno)
* 582.091:630 * 630.1 * 502:37.03 * 316.472.4 * 373.24 * 373.2 * 37.091.214 * (072)
- lesní stromy
- ekologie lesa
- environmentální výchova a vzdělávání
- interpersonální vztahy
- mateřské školy
- předškolní výchova
- vzdělávací programy
- metodické příručky
373.2/.3 - Předškolní a primární výchova a vzdělávání
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz