> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Portál
Stočesová, Veronika
Psychoterapeutická práce s původci domácího násilí : zvládání vzteku, agrese a násilných projevů / Veronika Stočesová, David Čáp. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2020. -- 182 stran
Obsahuje bibliografii
Anglické resumé
ISBN 978-80-262-1655-1 (brožováno)
* 364.63-027.553 * 316.624 * 616.89-008.444.9 * 615.851 * (072)
- domácí násilí
- lidská agresivita
- psychoterapie
- metodické příručky
615.8 - Fyzioterapie. Psychoterapie. Alternativní lékařství
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz