> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Nakladatelství Leges
Lubyho právnické dni (konference) (14. : 2019 : Smolenice, Slovensko)
Ad hoc legislatíva v súkromnom práve : XIV. Lubyho právnické dni : medzinárodná vedecká konferencia = Ad hoc legislation in private law : XIV. Dies Luby Iurisprudentiae : international scientific conference : Smolenice 19.-20.9.2019 / Kristián Csach (ed.). -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2019. -- 263 stran. -- (Teoretik)
Pod názvem: Nadácia Štefana Lubyho a Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave. -- Obsahuje bibliografické odkazy
Částečně český a anglický text
ISBN 978-80-7502-422-0 (vázáno)
* 347 * 342.537.3/.5 * (437.3) * (437.6) * (062.534)
- soukromé právo
- soukromé právo -- Česko
- soukromé právo -- Slovensko
- zákonodárství
- zákonodárství -- Česko
- zákonodárství -- Slovensko
- sborníky konferencí
347 - Soukromé právo
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz