> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Wolters Kluwer ČR
Průcha, Jan, 1934-
Vzdělávací systémy v zahraničí : encyklopedický přehled školství v 30 zemích Evropy, v Japonsku, Kanadě, USA / Jan Průcha. -- Praha : Wolters Kluwer, 2017. -- 320 stran
ISBN 978-80-7552-845-2 (brožováno)
* 37.09 * 37.091.4 * (4) * (520) * (71) * (73) * (031)
- školství -- Evropa
- školství -- Japonsko
- školství -- Kanada
- školství -- Spojené státy americké
- vzdělávací systémy -- Evropa
- vzdělávací systémy -- Japonsko
- vzdělávací systémy -- Kanada
- vzdělávací systémy -- Spojené státy americké
- encyklopedie
37.09 - Organizace výuky a vzdělávání
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz