> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Nakladatelství Leges
Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu (konference) (2019 : Trnava, Slovensko)
Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / Miroslava Vráblová (ed.). -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2019. -- 389 stran. -- (Teoretik)
Nad názvem: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta -- Sborník stejnojmenné konference konané na Právnické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě dne 26.9.2019. -- Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Částečně český text, česká, anglická a slovenská resumé
ISBN 978-80-7502-420-6 (vázáno)
* 329.055 * 351.75:329.055 * 343 * (437.3) * (437.6) * (062.534)
- extremismus
- boj proti extremismu
- trestní právo -- Česko
- trestní právo -- Slovensko
- sborníky konferencí
343 - Trestní právo
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz