> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Wolters Kluwer ČR
Trojanová, Irena, 1964-
Hodnocení učitelů : náměty pro práci ředitelů škol a školských zařízení / Irena Trojanová. -- Praha : Wolters Kluwer, 2017. -- 136 stran
ISBN 978-80-7552-869-8 (brožováno)
* 37.091:005.25 * 005.95/.96 * 37.011.3-051 * 37.091.321 * 005.962.131 * (048.8)
- management školy
- personální management
- pedagogové
- pedagogické dovednosti
- hodnocení pracovníků
- monografie
37.09 - Organizace výuky a vzdělávání
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz