> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Nakladatelství Leges
Verejné právo na Slovensku a v Európe - aktuálne problémy a rímsko-kánonické súvislosti (konference) (2019 : Trnava, Slovensko)
Verejné právo na Slovensku a v Európe - aktuálne problémy a rímsko-kánonické súvislosti : zborník z medzinárodnej vedeckej interdisciplinárnej konferencie uskutočnenej 27. septembra 2019 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2019. -- 223 stran. -- (Teoretik)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglická a slovenská resumé
ISBN 978-80-7502-424-4 (vázáno)
* 342 * 340.15 * 348 * (437.6) * (4) * (062.534)
- veřejné právo -- Slovensko
- veřejné právo -- Evropa
- římské právo
- kanonické právo
- sborníky konferencí
342 - Ústavní právo. Správní právo
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz