> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Nakladatelství Leges
Barancová, Helena, 1949-
Manažéri v pracovnom práve / Helena Barancová. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2020. -- 118 stran. -- (Teoretik)
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
ISBN 978-80-7502-442-8 (brožováno)
* 349.2 * 341.171(4) * 331.106 * 005.742-057.162 * 005.742-057.17 * 347.72.036 * (437.6) * (048.8)
- pracovní právo -- Slovensko
- evropské právo
- pracovněprávní vztahy
- manažeři
- vedoucí pracovníci
- statutární orgány společností
- monografie
349 - Pracovní, sociální, stavební právo. Právo životního prostředí
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz