> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Academia
Janoušek, Pavel, 1956-
... a další studie / Pavel Janoušek. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2018. -- 309 stran. -- (Literární řada)
ISBN 978-80-200-2834-1 (brožováno)
* 82.0 * 82-95 * 821.162.3 * 792(=162.3) * (048.8) * (0:82-4) * (081)
- literární teorie
- literární kritika
- česká literatura
- české divadlo
- studie
- eseje
- sborníky
82.0 - Literatura (teorie)
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz