> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Nakladatelství Leges
Beneš, Marek, 1980-
Autorské právo v rozhlasovém vysílání : soukromoprávní aspekty rozhlasového vysílání v českém, slovenském a evropském právu / Marek Beneš. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2020. -- 194 stran. -- (Teoretik)
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
ISBN 978-80-7502-445-9 (brožováno)
* 347.78 * 351.817 * 347 * 341.171(4) * (437.3) * (437.6) * (048.8)
- autorské právo
- autorské právo -- Česko
- autorské právo -- Slovensko
- rozhlasové vysílání
- soukromé právo
- evropské právo
- monografie
- srovnávací studie
347.7 - Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz