> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Nakladatelství Leges
Kratochvíl, Jan
Lidská práva v praxi obecných soudů / Jan Kratochvíl. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2020. -- 142 stran. -- (Teoretik)
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
ISBN 978-80-7502-441-1 (brožováno)
* 347.99 * 342.7 * 342 * 341.24 * 347.951 * (437.3) * (4) * (048.8)
- soudy -- Česko
- lidská práva -- Česko
- ochrana lidských práv -- Česko
- ústavní právo -- Česko
- mezinárodní smlouvy
- soudní rozhodnutí a stanoviska -- Česko
- soudní rozhodnutí a stanoviska -- země Evropské unie
- monografie
342 - Ústavní právo. Správní právo
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz