> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Academia
Bohemia docta : the historical roots of science and scholarship in the Czech lands / Alena Míšková, Martin Franc, Antonín Kostlán (eds.). -- First edition. -- Prague : Academia, 2018. -- 578 stran. -- (Historie)
Přeloženo z češtiny
ISBN 978-80-200-2639-2 (brožováno)
* 001(091) * 001-051 * 001:316.3 * 001:061 * 316.344.32 * 001.83-027.22 * (437.3) * (048.8:082)
- dějiny vědy -- Česko -- 16.-20. století
- vědci -- Česko -- 16.-20. století
- věda a společnost -- Česko -- 16.-20. století
- vědecké instituce a organizace -- Česko -- 18.-20. století
- intelektuálové -- Česko -- 16.-20. století
- intelektuální život -- Česko -- 16.-20. století
- history of science -- Czechia -- 16th-20th centuries
- scientists -- Czechia -- 16th-20th centuries
- science and society -- Czechia -- 16th-20th centuries
- scientific institutions and organizations -- Czechia -- 18th-20th centuries
- intellectuals -- Czechia -- 16th-20th centuries
- intellectual life -- Czechia -- 16th-20th centuries
- kolektivní monografie
- collective monographs
00 - Věda. Všeobecnosti. Základy vědy a kultury. Vědecká práce
000 - Generalities
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz