> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Informační centrum ČKAIT
Technologie prací na železničním svršku / kolektiv autorů. -- 1. vydání. -- Praha : ČKAIT, 2019. -- 400 stran
"Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, s.r.o."--Tiráž. -- Obsahuje bibliografie
ISBN 978-80-88265-17-7 (Informační centrum ČKAIT ; vázáno)
* 625.14 * 625.143 * 625.1 * 006 * (437.3) * (4) * (048.8:082)
- železniční svršek
- kolejnice
- železniční stavby
- normy a standardy -- Česko
- normy a standardy -- Evropa
- kolektivní monografie
625 - Pozemní komunikace. Železniční stavitelství
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz