> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Oikúmené
Isidor ze Sevilly, svatý, asi 560-630
Etymologiae XVII = Etymologie XVII / Isidor ze Sevilly ; překlad, úvod a poznámky Barbora Kocánová a Zuzana Silagiová. -- První vydání. -- Praha : OIKOYMENH, 2019. -- 311 stran. -- (Knihovna středověké tradice ; XXII)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
V latinském originále se souběžným českým překladem, úvod a poznámky česky
ISBN 978-80-7298-235-6 (vázáno)
* 633/635 * 82-96 * 81'373.6 * 930 * (031) * (0.072)
- zemědělské plodiny
- odborná literatura -- starověk
- etymologie
- historiografie -- 6.-7. století
- encyklopedie
- komentovaná vydání
633 - Rostlinná výroba
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz