> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Univerzita Karlova. Filozofická fakulta
Vícejazyčnost : český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci / Martin Veselka, Dorota Nowicka, Nicolai Czemplik, Colett Neumann (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. -- 393 stran. -- (Varia ; 54. svazek)
ISBN 978-80-7308-692-3
* 811.162.3 * 811.162.1 * 811.112.2 * 81'246.3 * 81:82 * 81:316.7 * 82:316.7
- čeština
- polština
- němčina
- multilingvismus
- jazyk a literatura
- jazyk a kultura
- literatura a kultura
- srovnávací studie
- kolektivní monografie
80 - Filologie
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz