> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Univerzita Karlova. Filozofická fakulta
Klír, Tomáš, 1979-
Knihy chebské zemské berně z let 1438 a 1456 / Tomáš Klír a kol. -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy ; Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ; Dolní Břežany : Scriptorium, 2016. -- 712 stran. -- (Libri civitatis ; X.)
ISBN 978-80-7308-673-2 (Univerzita Karlova. Filozofická fakulta). -- ISBN 978-80-7561-030-0 (Univerzita J. E. Purkyně. Ústí nad Labem). -- ISBN 978-80-88013-35-8 (Scriptorium)
* 930.253:352 * 930.2:336.22 * 352 * 351.72 * (437.318)
- městské knihy -- Česko -- 15. století
- berní knihy -- Česko -- 15. století
- městská správa -- Česko -- 15. století
- finanční správa -- Česko -- 15. století
- Cheb (Česko)
- Cheb (Česko : oblast)
- kolektivní monografie
930 - Historická věda. Pomocné vědy historické. Archivnictví
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz