> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Nakladatelství Leges
Jelínek, Jiří, 1955-
Trestní zákoník a trestní řád : s poznámkami a judikaturou / Jiří Jelínek a kolektiv. -- 8. aktualizované vydání podle stavu k 13.3.2020. -- Praha : Leges, 2020. -- 1358 stran. -- (Glosátor)
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Obsahuje též: Zákon o soudnictví ve věcech mládeže -- Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim -- Advokátní tarif
ISBN 978-80-7502-395-7 (vázáno)
* 343 * 343.13 * (437.3) * (094.5) * (0.072)
- trestní právo -- Česko
- trestní řízení -- Česko
- zákony
- komentáře
343 - Trestní právo
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz