> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Univerzita Palackého v Olomouci
Silná, Ingrid, 1962-
František Perna : učitel a hudební skladatel / Ingrid Silná. -- 1. vyd. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. -- 200 s. : il., portréty, noty. -- (Monografie)
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
ISBN 978-80-244-3551-0
* 929 * 78.071.1 * 37.011.3-051 * 371.111 * 929-027.541 * 316.72/.75-027.22 * (437.3) * (437.32-13)
- Perna, František, 1891-1945
- 1891-1945
- 19.-20. stol.
- hudební skladatelé -- Česko -- 19.-20. stol.
- učitelé -- Česko -- 19.-20. stol.
- ředitelé škol -- Česko -- 19.-20. stol.
- osobnosti regionu -- Česko -- 19.-20. stol.
- kulturní život -- Česko -- 19.-20. stol.
- Morava jižní (Česko)
- monografie
- biografie
78.07 - Hudebníci, skladatelé a jiná hudební povolání
929 - Biografie
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz