> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Soukalová, Radomila, 1957-
Design stories aneb kreativní inovace a problémy jejich transferu do praxe / Radomila Soukalová a kol. -- 1. vydání. -- Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FMK, 2016. -- 137 stran
ISBN 978-80-7454-637-2
* 7.05:62 * 338.4:7.05 * 159.954 * 001.83-027.543 * 378 * (437.323)
- Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
- průmyslový design
- kreativní průmysl
- kreativita
- transfer technologií
- vysoké školy -- Česko
- Zlín (Česko)
- kolektivní monografie
7.01/.09 - Umění
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz