> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Oikúmené
Adorno, Theodor W., 1903-1969
[Ästhetische Theorie. Česky]
Estetická teorie / Theodor W. Adorno ; přeložil Dušan Prokop. -- Druhé vydání, v OIKOYMENH první. -- Praha : OIKOYMENH, 2019. -- 551 stran. -- (Knihovna novověké tradice a současnosti ; svazek 103)
Přeloženo z němčiny -- Vydal Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., ve spolupráci se spolkem OIKOYMENH -- Terminologický slovník. -- Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
ISBN 978-80-7298-366-7 (OIKOYMENH ; vázáno)
* 111.852 * 7.01:111.852 * 7.01 * (049)
- estetika -- teorie
- filozofie umění
- pojednání
11 - Metafyzika
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz