> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Portál
Zooterapie v kostce : minimum pro terapeutické a edukativní aktivity za pomoci zvířete / Jaroslava Bicková (ed.). -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2020. -- 277 stran
Obsahuje bibliografie
Anglické resumé
ISBN 978-80-262-1585-1 (brožováno)
* 615.8:636.1/.9 * 179.3 * 615.8 * 616-08 * (048.8:082)
- zooterapie
- člověk a zvíře
- člověk a zvíře -- terapeutické aspekty
- kolektivní monografie
615.8 - Fyzioterapie. Psychoterapie. Alternativní lékařství
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz