> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Portál
Riegel, Karel D.
Poruchy osobnosti v 21. století : diagnostika v teorii a praxi / Karel D. Riegel, Kamil Kalina, Ondřej Pěč. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2020. -- 238 stran
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
Anglické resumé
ISBN 978-80-262-1596-7 (brožováno)
* 616.89-008.485 * 616.89-008.441.42 * 616.3-008 * 616.89-008.485-021.462 * 616-07 * 616.1/.9-028.67 * 616-08 * (048.8:082)
- poruchy osobnosti -- 21. století
- poruchy příjmu potravy
- závislá porucha osobnosti
- diagnostika (lékařství)
- mezinárodní klasifikace nemocí
- terapie
- kolektivní monografie
616.89 - Psychiatrie
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz