> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Jánošíková, Petra, 1975-
Finanční a daňové právo / Petra Jánošíková, Petr Mrkývka a kolektiv. -- 2. aktualizované a doplněné vydání. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. -- 607 stran
ISBN 978-80-7380-639-2 (brožováno)
* 347.73 * 336.22 * 351.72 * (437.3)
- finanční právo -- Česko
- daně -- Česko
- učebnice vysokých škol
347.7 - Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo
37.016 - Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz