> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Univerzita Palackého v Olomouci
Bednaříková, Iveta, 1956-
Tutor a jeho role v distančním vzdělávání a v e-learningu / Iveta Bednaříková. -- 1. vyd. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. -- 135 s. -- (Monografie)
ISBN 978-80-244-3795-8
* 371.213.3 * 371.311.1 * 331.546 * 37.013.83 * 37.018.43 * 371.3:004
- tutoři
- tutorství
- profesní kompetence
- andragogika
- distanční vzdělávání
- e-learning
- monografie
37 - Výchova a vzdělávání
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz