> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Klíma, Karel, 1951-
Ústavní právo / Karel Klíma. -- 5. aktualizované vydání. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. -- 811 stran
ISBN 978-80-7380-606-4 (brožováno)
* 342 * 342.4 * 342.565.2 * (437.3) * (4)
- ústavní právo
- ústavní právo -- Česko
- ústavní právo -- země Evropské unie
- ústava -- Česko
- ústavní soudnictví -- Česko
- monografie
- učebnice
342 - Ústavní právo. Správní právo
37.016 - Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz