> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Univerzita Palackého. Filozofická fakulta
Kancírová, Aneta
Kázání jako médium konfesně-politické komunikace v raném novověku : Matyáš Hoë z Hoëneggu (1580-1645) a jeho kazatelská aktivita v předvečer a v průběhu třicetileté války / Aneta Kancírová. -- 1. vydání. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2020. -- 306 stran. -- (Hi! ; sv. 17)
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
Německé resumé
ISBN 978-80-88278-41-2 (brožováno)
* 27-475-051 * 27-475.5 * 27-475.2 * 274.5-1/-9 * 274.5 * 27-67 * 162 * 322:27-67 * 2-67 * 2-6 * (430.246) * (437.311) * (048.8)
- Hoë von Hoënegg, Matthias, 1580-1645
- 1603-1644
- kazatelé -- Německo -- 16.-17. století
- kázání -- Německo -- 17. století
- kázání -- Česko -- 17. století
- homiletika -- 17. století
- luterské učení -- 17. století
- luterství -- 17. století
- interkonfesijní vztahy -- 17. století
- argumentace
- křesťanství a politika -- 17. století
- stát a církev -- 17. století
- Sasko (Německo) -- náboženské poměry -- 16.-17. století
- Praha (Česko : oblast) -- náboženské poměry -- 17. století
- monografie
27-4 - Praktická teologie. Morální teologie
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz