> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Univerzita Palackého v Olomouci
Myslivečková, Hana, 1948-
Mors ultima linea rerum : pozdně gotické a renesanční figurové náhrobní monumenty na Moravě a v českém Slezsku / Hana Myslivečková. -- 1. vyd. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. -- (Memoria artis)
Pub. určena pro odbornou veřejnost, umělecké historiky, pracovníky památkové péče, historiky, restaurátory, heraldiky
ISBN 978-80-244-3192-5
* 726.82 * 730.041 * 730.033.5 * 730.034.3/.6 * 904:393 * 316.72/.75 * (437.32) * (437.33)
- 15.-17. stol.
- náhrobky -- Česko -- 15.-17. stol.
- figurální plastiky -- Česko -- 15.-17. stol.
- gotické sochařství -- Česko
- renesanční sochařství -- Česko
- sepulkrální památky -- Česko
- kultura a společnost -- Česko -- 15.-17. stol.
- Morava (Česko)
- Slezsko (Česko)
- monografie
73 - Sochařství, keramika, porcelán, umělecké zpracování kovů
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz