> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Morovič, Ladislav
Non-contact measurement of free form surfaces / Ladislav Morovič. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. -- 87 stran. -- (Vědecké monografie)
ISBN 978-80-7380-628-6 (brožováno)
* 621.7.08 * 621.38.08 * 004.94-023.5
- technická měření
- elektronická měření
- trojrozměrné modelování
- technical measurements
- electronic measurements
- three-dimensional modelling
- bezkontaktní měření
- monografie
- monographs
621 - Strojírenství
620 - Engineering and allied operations
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz