> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Academia
Papoušek, Vladimír, 1957-
Dějiny nové moderny. 3, Věk horizontál : česká literatura v letech 1935-1947 / Vladimír Papoušek a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2017
ISBN 978-80-200-2736-8 (vázáno)
* 821.162.3(091) * 82.02"1880/1945" * 82:316.3 * 82:316.7 * 82.09 * (437.3) * (048.8:082)
- 1935-1947
- dějiny české literatury -- 20. století
- modernismus (literatura)
- literatura a společnost -- Česko -- 20. století
- literatura a kultura -- Česko -- 20. století
- literárněvědné rozbory
- kolektivní monografie
821.162.3.09 - Česká literatura (o ní)
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz