> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Univerzita Palackého v Olomouci
Jáč, Martin
Didaktické kazuistiky výuky přírodopisu a biologie / Martin Jáč, Jitka Kopecká, Monika Morris, Olga Vránová. -- 1. vydání. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. -- 217 stran. -- (Výzkum v oborových didaktikách ; svazek I)
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
Anglické resumé
ISBN 978-80-244-5633-1 (vázáno)
* 57.081.1 * 57/59 * 37.016.026 * (048.8:082) * (078.7)
- přírodopis
- biologie
- předmětová didaktika
- kolektivní monografie
- případové studie
57/59 - Biologické vědy
37.016 - Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz