> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra
Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech : kolektivní monografie / editor: M. Švamberk Šauerová. -- Vydání: první. -- Praha : Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2016. -- 340 stran
ISBN 978-80-87723-30-2 (brožováno)
* 37.01:159.923.35 * 37.032/.035 * 376 * 613 * 796.034.2 * 159.923.35 * 17.024.4
- zážitková pedagogika
- osobnostní a sociální výchova
- reedukace
- zdravý životní styl
- sportovní aktivity
- prožitek
- zkušenost
- kolektivní monografie
37 - Výchova a vzdělávání
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz