> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Wolters Kluwer ČR
Urbánek, Petr, 1956-
Učitelské sbory základních škol a jejich sociální klima : vícepřípadová studie učitelských sborů / Petr Urbánek, Jitka Novotová, Andrea Rozkovcová, Helena Picková, Jitka Jursová, Jan Picek. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2020. -- 292 stran
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
České a anglické resumé
ISBN 978-80-7598-677-1 (brožováno)
* 373.3 * 373.3.011.3-051 * 37.064 * 37.091.113 * (437.3) * (078.7) * (048.8:082)
- 2016-2018
- základní školy -- Česko -- 2011-2020
- učitelé základních škol -- Česko -- 2011-2020
- klima školy -- Česko -- 2011-2020
- management školy -- Česko -- 2011-2020
- učitelské sbory
- kolektivní monografie
- případové studie
37 - Výchova a vzdělávání
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz