> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Rozehnal, Aleš, 1970-
Strategie civilního procesu / Aleš Rozehnal. -- 3. rozšířené vydání. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. -- 265 stran
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
ISBN 978-80-7380-798-6 (brožováno)
* 347.9 * 347.965 * 347.943 * (437.3) * (048.8)
- občanské soudní řízení -- Česko
- advokáti -- Česko
- advokacie -- Česko
- svědek v občanském soudním řízení -- Česko
- monografie
347.9 - Občanské soudní řízení. Soudnictví
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz