> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Wolters Kluwer ČR
Poláček, Bohumil, 1967-
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II / Bohumil Poláček. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. -- 456 stran. -- (Právní monografie)
Obsahuje: C. Železniční právo -- D. Námořní právo
ISBN 978-80-7552-424-9 (brožováno)
* 656.2 * 656.61 * 347.79 * 341:342 * 341.171(4) * 341.24
- železniční doprava
- námořní doprava
- námořní právo
- mezinárodní a vnitrostátní právo
- evropské právo
- mezinárodní smlouvy
- monografie
656 - Doprava
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz