> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Wolters Kluwer ČR
Krbová, Jana, 1962-
Revitalizace městských center a veřejných prostranství v ČR. První část, Problémy a výzvy / Jana Krbová, Jiří Ježek a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2020. -- 183 stran
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglické resumé
ISBN 978-80-7598-777-8 (brožováno)
* 711.523 * 711.61 * 316.334.56 * 71 * 711.1 * (437.3) * (048.8:082)
- městská centra -- Česko
- veřejná prostranství -- Česko
- veřejný prostor -- Česko
- územní plánování -- Česko
- územní rozvoj -- Česko
- revitalizace měst
- kolektivní monografie
71 - Územní plánování. Urbanismus. Památková péče
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz