> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra
Specifika edukace seniorů / [Šauerová, M., Vadíková, K.M. (eds.) a kolektiv]. -- 1. vyd. -- Praha : Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2013. -- 232 s.
ISBN 978-80-87723-09-8 (brož.)
* 374.7-053.9 * 371.214 * 316.346.32-053.9 * 316.346.32 * 159.922.63 * 615.825 * 17
- vzdělávání seniorů
- vzdělávání seniorů -- etické a morální aspekty
- vzdělávací programy
- senioři
- životní fáze
- stáří
- pohybová terapie
- kolektivní monografie
374 - Výchova a vzdělávání dospělých. Mimoškolní výchova a vzdělávání
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz