> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze
Kučera, Martin
Drama dirigenta : Jaroslav Krombholc v osidlech doby / Martin Kučera. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018
ISBN 978-80-246-3804-1
* 78.071.2 * 929 * 78.04/.06 * 78-027.22 * (437.3) * (092) * (048.8)
- Krombholc, Jaroslav, 1918-1983
- 1918-1983
- dirigenti -- Česko -- 20. století
- hudba a společnost -- Česko -- 20. století
- hudební život -- Česko -- 20. století
- biografie
- monografie
78.07 - Hudebníci, skladatelé a jiná hudební povolání
929 - Biografie
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz