> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Masarykova univerzita
Hodnoty a postoje v ČR 1991-2017 : pramenná publikace European Values Study / sestavili Ladislav Rabušic a Beatrice-Elena Chromková Manea. -- 1. vydání. -- Brno : Masarykova univerzita, 2018. -- 310 stran
ISBN 978-80-210-8803-0
* 316.752 * 316.64 * 316.728-021.465 * (437.3) * (083.4) * (084.21) * (047.31)
- 1991-2017
- hodnotová orientace -- Česko -- 20.-21. století
- názory a postoje -- Česko -- 20.-21. století
- kvalita života -- Česko -- 20.-21. století
- tabulky
- grafy
- výzkumné zprávy
316.7 - Sociologie kultury. Kulturní život
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz