> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Český svaz ochránců přírody. Vlašim
Kocourek, Pavel, 1948-
Mnohonožky České republiky : příručka pro určování našich druhů / Pavel Kocourek, Karel Tajovský, Petr Dolejš ; ilustrace Pavel Kocourek. -- Vydání 1. -- Vlašim : Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim, 2016. -- 268 stran
ISBN 978-80-87964-09-5
* 595.61 * 591.9 * (437.3)
- mnohonožky
- fauna -- Česko
- monografie
59 - Zoologie
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz