> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze
Špačková, Alena
Moderní rétorika na univerzitě : příspěvek k metodice výuky / Alena Špačková. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. -- 190 stran
ISBN 978-80-246-3708-2
* 808.5 * 37.016.026 * 378 * (437.3) * (048.8) * (072)
- rétorika
- předmětová didaktika
- vysoké školy -- Česko
- monografie
- metodické příručky
808 - Literární styl. Literární činnost a technika. Efektivní využívání jazyka. Spisovatelská činnost
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz