> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Nakladatelství Leges
Jelínek, Jiří, 1955-
Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces / Jiří Jelínek a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2018. -- 536 stran
ISBN 978-80-7502-287-5
* 343.13 * 347.94 * 342.722 * (437.3) * (437.6) * (048.8:082)
- trestní řízení -- Česko
- trestní řízení -- Slovensko
- dokazování (právo) -- Česko
- dokazování (právo) -- Slovensko
- právo na spravedlivý soudní proces -- Česko
- právo na spravedlivý soudní proces -- Slovensko
- kolektivní monografie
343 - Trestní právo
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz