> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Nakladatelství Leges
Pattynová, Jana
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) : data a soukromí v digitálním světě : komentář / Jana Pattynová, Lenka Suchánková, Jiří Černý a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2018. -- 488 stran
Vydáno ve spolupráci s nakladatelstvím Codexis publishing spol. s r.o., Ostrava
ISBN 978-80-7502-288-2 (Nakladatelství Leges). -- ISBN 978-80-906391-4-0 (Codexis publishing)
* 342.721 * (4) * (437.3) * (094.5) * (0.072)
- ochrana osobních údajů -- země Evropské unie
- ochrana osobních údajů -- Česko
- právní předpisy
- komentáře
342 - Ústavní právo. Správní právo
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz